Föräldrautbildningen pågår intensiv

Mycket händer och vi kommer nu att dra igång med kort beskrivning om aktiviteterna som händer för att få lite uppdatering och information om vad som händer i projektet. Utbildningen med föräldrautvecklingen pågår på ABF Malmö. Målgruppen fick grundläggande information om bl.a. socialtjänstlagen, FN:s Barnkonventionen, Barnuppfostran och ”anti-aga-lagen”, nya familjestrukturer, skolan och förskolans roll. Målgruppen tycker att de hittills har lärt sig mycket genom föräldrautbildningen.

foraldrarutbildning

Möte med Länsstyrelsen i Skåne

Den 13 mars   har Somaliland förening haft möte med länsstyrelsen om nyanländas etablering i samhället. Föreningen har berättat om hur projektet Tryggare uppväxt i Sverige går och hur vi stödjer nyanlända somaliska barnfamiljer att komma in samhället. Eftersom nyanlända barnfamiljer har ökat de senaste åren pga. familjeanknytning är det extra viktigt att underlätta familjerna att hitta rätt i svenska samhället, erbjuda de utbildningar som till exempel föräldrautbildning, brandsäkerhetsutbildning, arbetsmarknadsinsatser mm. Mötet diskuterades också om ensamkommande barns situation och hur man skulle skapa bättre förutsättningar och möjligheter för dem. Senare har vi medverkat en intervju om rapport kring arbetet med Samhälls- och hälsokommunikation.img_2161

Diskussionsforum för nyanlända ungdomar – god hälsa och aktiv fritid.

Diskussionsforum för nyanlända ungdomar om god hälsa och aktiv fritid.  17 nyanlända somaliska ungdomar diskuterade om sambandet mellan god hälsa och aktiv fritid. Ungdomarna diskuterade också om sina fritidsintressen och delade erfarenheter.mms_20150118_222858

Utbildning om brandsäkerhet och hjärt- och lungräddning

Den 5 mars 2015 har Somaliland förening i Malmö i samarbete med Räddningstjänsten Syd anordnat en utbildningsdag om brandsäkerhet och Hjärt- och lungräddning för nyanlända somalier. Syftet med utbildningen var att nyanlända somalier lär sig om grundläggande information om brandsäkerhet och öka deras medvetenhet om risker med brand i bostaden samt hur brandsäkerheten kan öka i det egna hemmet. Deltagarna i utbildningen fick lära sig om vikten av brandsäkerhet och brandvarnare är, hur man förebygger brand samt hur man släcker eld. En annan del av utbildningen var hur man räddar med hjärt-lungräddningn där deltagarna fick kunskap om hjärt- och lungräddning. Dagen har varit mycket lärorik och deltagabrandsakerhet_2

Möte med Rädda Barnen

Den 3-mars 2015 har Somaliland förening och Rädda barnen haft ett möte om hur vi skulle samarbeta med att förbättra och skapa bättre förutsättningar och möjligheter för ensamkommande barn i Malmö som placerats EBO/familjehem.mote_med_radda_barnen

Utbildning om föräldrautveckling på ABF

Utbildning om föräldrautveckling på ABF Malmö den 4 feb. 2015. Utbildningen riktar sig mot nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne och ligger fokus på viktiga områden för både barn och föräldrar, som t.ex. förskola, grundskola, fritid för barn och ungdomar, att vara förälder i Sverige samt föräldraroll och barnuppfostran.faraldrautbilning_pa_abf

Fotbollsturnering på Rosengårds sporthall.

Fotboll på Rosengårds sporthall. 2015-01-16.  En mini fotbollsturnering med fyra lag har anordnats där två lag för nyanlända somaliska ungdomar deltog i. Rosengård Stars, FC Kings, Hillaac Stars och Mogadisho FC deltog i turneringen. Det var ett 5-mannaturening. Efter ett intressent gruppspel kom finalen mellan Rosengård Stars och Mogadisho FC där Rosengård Stars vann med 3-1. fotboll

Utflykt till Hyllie

Den  30 december 2014  14 nyanlända flickor åkte till utflykt på Hyllie där de besökte också den kände köpcentret Emporia. Flickorna besökte den gröna takparken på Emporia som är en av största i världen. hyllie

Besök på Laserdome Femkamp

Den  29 december 2014 15 nyanlända ungdomar besökte på Laserdome i Malmö och spelade Femkamp. Ungdomarna provade olika tema och det var en lyckad aktivitet. Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden och riktar sig till nyanlända somaliska barn och ungdomar.4

Möte med somaliska ungdomsförening i Malmö.

Den 20 dec. 2014 Somaliland förening och Somaliska ungdomsförening har haft ett möte om öka samarbetet om projektet. Somaliska ungdomsförening kommer att få utökat ansvar bl.a. att ta ansvar en hel del av utflykter, dokumentation och mentorskap.

1973900_409558855877775_1409026780332456153_o