Barns Behov i Centrum

BBiC:s (Barns Behov i Centrum) mål och syfte:

Mål

ett nationellt enhetligt system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård

Syfte

  • Stärka barns ställning
  • Öka samarbetet med barnet och dess nätverk
  • Skapa systematik i socialtjänstens arbete och underlätta dokumentation, så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
  • Bidra till ökad rättssäkerhet.

 

källa: Länsstyrelsen

IMG_1070

Studiebesök på Riksdagen, MUCF och Timbro

IMG_5358Ett väl förberett underbara gäng på 15 ungdomar från Somaliland förening har varit på studiebesök i Stockholm mellan 21 mars och 24 mars. Ungdomarna har besökt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Riksdagen och Timbro. Först besökte ungdomarna MUCF och fick höra om vad myndigheten gör och vilka olika insatser de bidrar till samhället. Ungdomarna berättade i sin tur om deras projekt Future 4 Life – and Health och Tryggare uppväxt i Sverige och vilka olika aktiviteter de gör. Sedan intervjuade ungdomarna MUCF generaldirektör Lena Nyberg, Helena Lundgren och Barbro Kristiansson. Några timmar senare besökte vi Riksdagen och mötte upp riksdagsledamot Mats Persson (L) som gav ungdomarna en guidad visning av Riksdagshuset där ungdomarna fick möjligheten att besöka olika delar av huset.  Riksdagsledamot Mats Persson inspirerade ungdomarna och berättade sin väg in i politiken och vilka arbetsuppgifter han har i riksdagen.

Symposium on the role of youth policy in supporting the transition of young people to autonomy and working life.

8E419E98-D17C-4A2C-9ABF-6466367674DBSomaliland förening i Malmö deltog Symposium om rollen om ungdomspolitiken för att stödja ungdomars övergång till självständighet och arbetslivet.

Mer om symposium kan du läsa nedan på engelska.

Aim

The symposium aims at contributing to the development of joint responses to the challenges of young people in relation to transition to autonomy and working life, within a human rights framework.

Full fart på Somaliland förening – med gemenskap och framtidstro

Det råder febrila aktiviteter nästan varje dag på Somaliland föreningen i Malmö. Barnen får delta i välfungerande aktiviteter på och utanför föreningslokal varje dag. Föreningen erbjuder varje dag efter skolan tre till fyra olika aktiviteter. Alla aktiviteter, från Fotboll och Basketboll till Nintendo Wii – Just Dans 4 och Pingisbord eller PS4 planeras av våra duktiga ungdomsledare och Mentorer som tar ansvar för och de yngre barnen.000E9711-2078-4F0E-9A4E-985C21A1D1A7

Samarbetsmöte med IKF om projektet For our Future

Somaliland förening och Internationella Kvinnoföreningen kommer att samarbeta projektet For our Future. Ett projekt vars syfte är att skapa en mer jämställd och jämlik hållbar utveckling för ensamkommande barn och ungdomar som placeras i EBO/familjehem.

Projektet vill testa en innovativ modell för samverkan mellan kommun, arbetsförmedlingen och fem föreningar inom ideell sektor i Malmö för att minska den sociala utsattheten hos ensamkommande flyktingbarn som placeras i familjehem via anknytning (EBO).

Somaliland förening är stolt samarbetspartner till projektet For our Future.

IMG_0198

Praktikanter på Somaliland förening

Somaliland förening har tagit emot tre APL-elever från Thoren Business School i Malmö.  Eleverna har under tre veckor praktiserat på föreningen och deltagit i föreningens olika aktiviteter. Eleverna har deltagit i bl.a. läxhjälp-verksamheten, fritiden och föreningens övriga verksamheter. Eleverna har visat stort engagemang och initiativförmåga och har varit mycket uppskattad under tiden på arbetsplatsförlagda utbildningen. IMG_0123

Invigning av Somali Information & Business Centers nya kontor

Somaliland förening blev inbjudan till invigningen av det nya lokalen av Somali Information & Business Center (SIBC).  SIBC är ett Center som ger nyanlända Somaliska personer verktyg och förutsättningar för delaktighet och inkludering i samhället samt att ta till vara på den tradition av entreprenörskap som finns bland somalier.

Somaliland förening och SIBC har ett starkt samarbete kring hur nyanlända somalier skulle etablera sig i samhället. Somaliland förening och SIBC samarbetar också projektet ”Tryggare Uppväxt i Sverige” vars syfte är att stödja nyanlända somaliska barnfamiljer att komma in samhället.

IMG_0170

Somaliland förening fortsätter samarbetet med Interpeace

Somaliland förening i Malmö och Interpeace fortsätter sitt samarbete med projektet ”Vi är Sverige”. Projektets syfte är att hjälpa det svenska samhället för att främja till en mer inkluderande kultur i Sverige. Ett erkännande av att utanförskap och marginalisering påverkar många områden i Sverige på olika sätt. Därför kommer projektet att engagera ungdomarna i Rosengård att diskutera, ge förslag till samt att förstå hur lokala samhällen påverkas av frågor om utanförskap, och vad de ser som möjligheter till förändring. Utan att fokusera för mycket på de negativa frågor, kommer projektet ”Vi är Sverige” hjälpa till det svenska samhället att främja till en mer inkluderande kultur.
Projektet kommer också att försöka öka medvetenheten om behovet av ett mer integrerat samhälle genom att påverka beslutsfattarna att genomföra vissa förändring.

Steg 1. Första diskussionsgrupp träffade i november där man diskuterade många frågor om utanförskap, integration, skola mm.

Steg 2. Återkoppling av det första mötet samt fortsätta diskutera mer kring frågor om utanförskap och identitet. Ungdomarna var mycket engagerade i diskussionen och hade många bra förslag bl.a. att bygga tågstation i Rosengård så att Rosengård blir ett mötesplats för hela Malmöbor. Interpeace

Ungdomsseminarium om hur man förebygger våldsbejakande extremism

Somaliland förening i Malmö tillsammans med Somaliska Riksförbundet i Sverige har anordnat ett ungdomsseminarium som hade temat ”Kritiskt tänkande med fokus på hur vi värderar information som vi får bland annat från Internet”. Mer än 40 engarade ungdomar deltog i seminariet och diskuterade bl.a. om hur man förebygger våldsbejakande extremism. Somaliska Riksförbundet driver projektet Navigator, vars syfte är att förebygga våldsbejakande extremism; Ett projekt som finansieras av Arvsfonden.

Våldsbeja

Kommunalråd Frida Trollmyr besökte Somaliland förening

Den 10 januari 2016 besökte Frida Trollmyr, Kommunalrådet med beredningsansvar för kultur, fritid och folkhälsa på Somaliland förening i Malmö. Besöket arrangerades av Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne (SPS) som är en Paraplyorganisation för somaliska föreningar i Skåne. Frida berättade om Malmös framtida satsning inom fritid och kultur och vikten av ett större samarbete med idéburna civilsamhället för att fortsätta arbetet med socialt hållbarhet.  4C4E1ACE-7C6A-4F60-89E9-3E462AB7393E