Besök på Laserdome Femkamp

Den  29 december 2014 15 nyanlända ungdomar besökte på Laserdome i Malmö och spelade Femkamp. Ungdomarna provade olika tema och det var en lyckad aktivitet. Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden och riktar sig till nyanlända somaliska barn och ungdomar.4

Möte med somaliska ungdomsförening i Malmö.

Den 20 dec. 2014 Somaliland förening och Somaliska ungdomsförening har haft ett möte om öka samarbetet om projektet. Somaliska ungdomsförening kommer att få utökat ansvar bl.a. att ta ansvar en hel del av utflykter, dokumentation och mentorskap.

1973900_409558855877775_1409026780332456153_o

Projektet Tryggare uppväxt i Sverige har startat.

10258932_409555515878109_3141209698709764546_oDen 6:e dec. 2014. Arvsfondens projekt ”Tryggare uppväxt i Sverige- utbildning och stöd för nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne” startade med stort informationsträff på Tegelhuset i Rosengård. Vi har bjudit in projektets målgrupp och olika myndigheter och aktörer bl.a. socialtjänsten, Räddningstjänsten Syd, polisen och SIBC. Det samlades mer än 90 personer. Deltagarna fick grundläggande information om polisens arbete och vilka hjälp och stöd man kan få från polisen. En annan myndighet som också gav information till målgruppen var Stadsdelsförvaltningen, SDF Öster, Individ och familjeomsorg. Räddningstjänsten Syd gav deltagarna information om hur man förebygger brand och visade deltagarna en instruktionsfilm om hur man ska agera vid eventuellt brand i lägenheten. En viktigt samarbetspartner i projektet var också Somali Information & Business Centre (SIBC) som informerade deltagarna om deras arbete och vilka hjälp och stöd nyanlända somaliska föräldrar som vill starta eget kan få.

Vi besöker Stadshuset i Malmö

Här får vi chansen att ställa frågor och lyssna till politiker i Malmö. Vi sitter där kommunstyrelsen har sammanträde och där få utomstående får komma in. Förutom vi i Future 4 Life- and Health.IMG_8620

Årets förening 2013

Somalilands förening har en bred och ambitiös verksamhet som syftar till att vägleda personer med somalisk bakgrund in i det svenska samhället. Ett särskilt fokus läggs på barn och unga. Genom projekt som läxhjälp för barn till ensamstående mammor, att agera kulturtolk i mötet med svenska myndigheter och genom demokratiupplysningsprojektet ”Från Rosengård till Rosenbad” har föreningen minskat utanförskapet och ökat delaktigheten för många malmöbor.10298924_10152124801143450_8032866153017387423_n

Future 4 Life- and Health har startat

Nu är Future 4 Life- and Health -projektetets sommardel igång. Här en bild från vår introduktionsdag där vi bland annat jobbat med teambilding, grillade, spelade fotboll och brännboll och gav massor av information.SF,SL

Laserdome

IMG_7290Den 31e oktober stack Somaliland Förening och SUF till Laserdome med 20 barn och det var mycket roligt.

UNGDOMS RÄTTIGÅNG SPEL


Rättgång by

Studiebesöket hos TV4

_MG_6540

Ett väl förberett gäng på 16 ungdomar från Malmö stads projekt ”Ung i Sommar” i Somalilands Förening, anlände till TV4-huset  för att möta chefredaktör Jonas Andersson. Ungdomarna  fångades direkt av studioutrustningen, med mikrofoner, tv-skärmar och all IT-teknik. Jonas Andersson blev ideligen avbruten av ungdomarnas frågor, som handlade om allt mellan hur man får jobb på TV4, hur det går till att sända tv-nyheter till hur många som jobbar på TV4 i Malmö till hur man väljer ut vilka nyheter som ska sändas.

Studiebesöket hos Motivationshuset

_MG_6485I samlad trupp anlände 16 ungdomar i ”Ung i Sommarprojektet” till Motivationshuset på NyföretagarCenter Syd. Verksamhetsansvarige Beng E Svensson tog emot och berättade livfullt om sin egen väg som egen företagare.  Ungdomarna, som alla deltar i Malmö stads projekt ”Ung i Sommar” i Somalilands Förening, hade förberett sig med frågor. Dessa och många fler frågor ställdes till Bengt Svensson som tålmodigt svarade på var och en. Det viktigaste budskapet som Bengt skickade med ungdomarna var att göra en marknadsanalys innan man startar sitt företag. Dessutom: den affärsidé man en gång startade med får man vara beredd att revidera efterhand, eftersom samhället självt förändras över tiden och därmed människors efterfrågan.