Praktikanter på Somaliland förening

Somaliland förening har tagit emot tre APL-elever från Thoren Business School i Malmö.  Eleverna har under tre veckor praktiserat på föreningen och deltagit i föreningens olika aktiviteter. Eleverna har deltagit i bl.a. läxhjälp-verksamheten, fritiden och föreningens övriga verksamheter. Eleverna har visat stort engagemang och initiativförmåga och har varit mycket uppskattad under tiden på arbetsplatsförlagda utbildningen. IMG_0123

Invigning av Somali Information & Business Centers nya kontor

Somaliland förening blev inbjudan till invigningen av det nya lokalen av Somali Information & Business Center (SIBC).  SIBC är ett Center som ger nyanlända Somaliska personer verktyg och förutsättningar för delaktighet och inkludering i samhället samt att ta till vara på den tradition av entreprenörskap som finns bland somalier.

Somaliland förening och SIBC har ett starkt samarbete kring hur nyanlända somalier skulle etablera sig i samhället. Somaliland förening och SIBC samarbetar också projektet ”Tryggare Uppväxt i Sverige” vars syfte är att stödja nyanlända somaliska barnfamiljer att komma in samhället.

IMG_0170

Somaliland förening fortsätter samarbetet med Interpeace

Somaliland förening i Malmö och Interpeace fortsätter sitt samarbete med projektet ”Vi är Sverige”. Projektets syfte är att hjälpa det svenska samhället för att främja till en mer inkluderande kultur i Sverige. Ett erkännande av att utanförskap och marginalisering påverkar många områden i Sverige på olika sätt. Därför kommer projektet att engagera ungdomarna i Rosengård att diskutera, ge förslag till samt att förstå hur lokala samhällen påverkas av frågor om utanförskap, och vad de ser som möjligheter till förändring. Utan att fokusera för mycket på de negativa frågor, kommer projektet ”Vi är Sverige” hjälpa till det svenska samhället att främja till en mer inkluderande kultur.
Projektet kommer också att försöka öka medvetenheten om behovet av ett mer integrerat samhälle genom att påverka beslutsfattarna att genomföra vissa förändring.

Steg 1. Första diskussionsgrupp träffade i november där man diskuterade många frågor om utanförskap, integration, skola mm.

Steg 2. Återkoppling av det första mötet samt fortsätta diskutera mer kring frågor om utanförskap och identitet. Ungdomarna var mycket engagerade i diskussionen och hade många bra förslag bl.a. att bygga tågstation i Rosengård så att Rosengård blir ett mötesplats för hela Malmöbor. Interpeace

Ungdomsseminarium om hur man förebygger våldsbejakande extremism

Somaliland förening i Malmö tillsammans med Somaliska Riksförbundet i Sverige har anordnat ett ungdomsseminarium som hade temat ”Kritiskt tänkande med fokus på hur vi värderar information som vi får bland annat från Internet”. Mer än 40 engarade ungdomar deltog i seminariet och diskuterade bl.a. om hur man förebygger våldsbejakande extremism. Somaliska Riksförbundet driver projektet Navigator, vars syfte är att förebygga våldsbejakande extremism; Ett projekt som finansieras av Arvsfonden.

Våldsbeja

Kommunalråd Frida Trollmyr besökte Somaliland förening

Den 10 januari 2016 besökte Frida Trollmyr, Kommunalrådet med beredningsansvar för kultur, fritid och folkhälsa på Somaliland förening i Malmö. Besöket arrangerades av Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne (SPS) som är en Paraplyorganisation för somaliska föreningar i Skåne. Frida berättade om Malmös framtida satsning inom fritid och kultur och vikten av ett större samarbete med idéburna civilsamhället för att fortsätta arbetet med socialt hållbarhet.  4C4E1ACE-7C6A-4F60-89E9-3E462AB7393E

Miljöprojekt i Somaliland

En representant från Somaliland förening i Malmö har varit på besök i Togdheer Region i Somaliland mellan juli och september 2015. Syftet med besöket var att följa upp ett miljöprojekt som Somaliland förening tillsammans med sin lokala samarbetsorganisation KABAAL NGO driver. Projektet ”Save the Forest, save the Future” är ett års projekt som finansierades av FORUM SYD. Syftet med projektet är utbilda kol- och ved-producenterna i Odweyne, El-hume, El-samma och Beerato i Togdheer Regionen som enbart förlitar sig på kol- och vedproduktion som en källa till försörjning för att öka deras medvetenhet om konsekvenserna av avskogningen och kolproduktionen och därmed producera träkol och ved på ett miljövänligt sätt. Projektet kommer också att öka medvetenheten om sociala, ekonomiska och miljömässiga rättigheter för målgruppen. Projektet ska också undersöka kreativa sätt att motverka den akuta miljöförstöringen som orsakats av avskogningen och träkolproduktionen i Togdheer Regionen i Somaliland.Shirkii Kabaal iyo SF

När andra skitar ner städar vi upp

Varje dag i projektet har ungdomarna städat upp i Rosengård. Det skräpas ner alldeles för mycket och ungdomarna lär sig ta ansvar för närmiljön33

Studiebesöket hos SVT

Ett väl förberett gäng på 20 ungdomar från Malmö stads projekt ”Ung i Sommar” i Somalilands Förening och somaliska Ungdomsförening anlände till SVT-huset  för att möta Projektledare Carl-Åke Nilsson. Ungdomarna  fångades direkt av studioutrustningen, med mikrofoner, tv-skärmar och all IT-teknik. Carl-Åke Nilssonb lev ideligen avbruten av ungdomarnas frågor, som handlade om allt mellan hur man får jobb på SVT, hur det går till att sända tv-nyheter till hur många som jobbar på SVT i Malmö till hur man väljer ut vilka nyheter som ska sändas. Även om studiebesöket inte medgav prova-på-aktivitet, lyckades några deltagare ändå fejka nyhetsuppläsare i SVT. Detta hade definitivt mersmak bland ungdomarna. I en kortintervju med en reporter påSVT fick de rådet att ett stort samhällsintresse är den viktigaste egenskapen hos den som vill bli journalist  och reporter i SVT.SVT

Studiebesöket hos Stadshuset i Malmö

20  ungdomar i Malmö har i år haft ovanliga kommunala sommarjobb. De har intervjuat politiker, journalister, poliser och arbetsförmedlare för att få närkontakt med det svenska samhället. Förutom vi i Future 4 Life- and Health2

Future 4 Life- and Health har startat

Måndagen den 15 juli börjar tredje året av sommardelen i projektet. Vi kommer att ha 40 ungdomar uppdelade på två omgångar under två månader i sommar. Vi ska besöka träffa Polisen, kommunpolitiker, journalister på SVT, räddningstjänsten syd, plattform malmö, jobb malmö och många många andra. Flera av ungdomarna ska lära sig grunderna i hur man lär sig grunderna dator,  och vår målsättning är att deltagarna ska få en fördjupad syn på det svenska samhället, få kontakter och förstå vikten av delaktighet i samhället.

.1