Studiebesök på SIBC

Den 9 juli besökte Somaliland föreningens sommarpraktikanter till Somali Information & Business Center.

IMG_2509

Fokus på humanitärt hjälpinsats

Fullfart på projektet See to Learn som är ett humanitärt hjälpinsatsprojekt. Ungdomarna jobbar mycket med glasögon och sorterar, tvättar, mäter genom att använda Vertometer och sedan packa de i låder. Dessa glasögon ska skickas vidare till barn, ungdomar och kvinnor med synnedsättning i Somaliland.

Glasögon Vertometer

Inspiration med SVT:s Gunilla Nöjd bakom kulisserna

Ett fantastiskt studiebesök på SVT, Sydnytt.

IMG_2508

Ökat samarbete med Närpolisen

Den 28 juli besökte våra ungdomar till närpolisen Rosengård. Det var ett studiebesök som engagerade många av ungdomarna och gav insyn till polisens arbete både på fältet och på kontoret.

Polisbil 2

Lokala hjältar får utbildning om Brandskydd och sjukvård

Den 27 juli åkte 20 ungdomar som jobbar på Somaliland förening till Räddningstjänsten Syd Center . Utbildningarna omfattade både Brandskydd och sjukvård. Brandskyddsutbildningen handlade om att få grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Ungdomarna fick även lära sig hur man bör agera vid en brand. Sjukvårdsutbildningen handlade också om hur man utför första hjälpen om en person plötsligt drabbar av olycka eller sjukdomsfall.

Tjej grym

Årets familjeutflykt till Tosselilla Sommarland med 400 personer

Söndagen den 17:e juli besökte Somaliland förening och Somaliska Freds Tosselilla Sommarland med sammanlagt 400 personer. Det var årets familjefest där många nyanlända barnfamiljer fick möjligheten att åka till nöjesfältet Tosselilla. Det var verkligen en lycklig dag! Vädret var bra hela dagen och barnen åkte karuseller, badade, tävlade med racing bilar och mycket mer.

IMG_1738

Avslutningsfest för Ung i Sommar-praktikanterna

Den 15 /7 hade vi avslutningsfest för våra sommarpraktikanterna. Efter fyra veckors hårt arbete och mycket bra resultat har ungdomarna fått sina Diplom och avslutat jobbet med grillning och lite fest.

IMG_1921

Ökat samarbete med Närpolisen Rosengård

Somaliland förening i Malmö satsar mycket på förebyggande arbete där ungdomar ges möjlighet att träffa olika myndigheter och beslutsfattare för att ställa frågor som rör om olika samhällsinsatser. En av våra samarbetspartner är Närpolisen i Rosengård. Föreningen gör studiebesök på Närpolisen där ungdomarna träffar polisen och ställer olika frågor. Polisen berättar också för ungdomarna om deras arbete och hur de vill öka tryggheten i samhället.

IMG_1986

Studiebesök på Plattform Malmö

Den 12/7 besökte Somaliland förening Plattform Malmö. Det var 18 ungdomar som fick chansen att träffa personal från Plattform Malmö och ställde många frågor. Ungdomarna fick också information om hur Plattform Malmö arbetar och att man kan få samtalsstöd dygnet runt.

IMG_1650

Studiebesök på SVT

Den 7/7 hade vi studiebesök på SVT. Besöket var en av flera möjligheter att erbjuda våra ungdomar att få träffa personer i olika verksamheter och ställa frågor som rör om samhället. Frågor som ungdomarna ställde programledarna var bl.a. hur SVT väljer olika rapporteringen om händelserna i Rosengård och varför media ofta rapporterar negativa inslag från Rosengård. Andra frågor handlade om mer sport på SVT, ungdomsprogram mm.

Värd för studiebesöket var Gunilla Nöjd som jobbade på SVT i 40 år.

IMG_1235