När andra skitar ner städar vi upp

Varje dag i projektet har ungdomarna städat upp i Rosengård. Det skräpas ner alldeles för mycket och ungdomarna lär sig ta ansvar för närmiljön33

Studiebesöket hos SVT

Ett väl förberett gäng på 20 ungdomar från Malmö stads projekt ”Ung i Sommar” i Somalilands Förening och somaliska Ungdomsförening anlände till SVT-huset  för att möta Projektledare Carl-Åke Nilsson. Ungdomarna  fångades direkt av studioutrustningen, med mikrofoner, tv-skärmar och all IT-teknik. Carl-Åke Nilssonb lev ideligen avbruten av ungdomarnas frågor, som handlade om allt mellan hur man får jobb på SVT, hur det går till att sända tv-nyheter till hur många som jobbar på SVT i Malmö till hur man väljer ut vilka nyheter som ska sändas. Även om studiebesöket inte medgav prova-på-aktivitet, lyckades några deltagare ändå fejka nyhetsuppläsare i SVT. Detta hade definitivt mersmak bland ungdomarna. I en kortintervju med en reporter påSVT fick de rådet att ett stort samhällsintresse är den viktigaste egenskapen hos den som vill bli journalist  och reporter i SVT.SVT

Studiebesöket hos Stadshuset i Malmö

20  ungdomar i Malmö har i år haft ovanliga kommunala sommarjobb. De har intervjuat politiker, journalister, poliser och arbetsförmedlare för att få närkontakt med det svenska samhället. Förutom vi i Future 4 Life- and Health2

Future 4 Life- and Health har startat

Måndagen den 15 juli börjar tredje året av sommardelen i projektet. Vi kommer att ha 40 ungdomar uppdelade på två omgångar under två månader i sommar. Vi ska besöka träffa Polisen, kommunpolitiker, journalister på SVT, räddningstjänsten syd, plattform malmö, jobb malmö och många många andra. Flera av ungdomarna ska lära sig grunderna i hur man lär sig grunderna dator,  och vår målsättning är att deltagarna ska få en fördjupad syn på det svenska samhället, få kontakter och förstå vikten av delaktighet i samhället.

.1

Föräldrautbildningen pågår intensiv

Mycket händer och vi kommer nu att dra igång med kort beskrivning om aktiviteterna som händer för att få lite uppdatering och information om vad som händer i projektet. Utbildningen med föräldrautvecklingen pågår på ABF Malmö. Målgruppen fick grundläggande information om bl.a. socialtjänstlagen, FN:s Barnkonventionen, Barnuppfostran och ”anti-aga-lagen”, nya familjestrukturer, skolan och förskolans roll. Målgruppen tycker att de hittills har lärt sig mycket genom föräldrautbildningen.

foraldrarutbildning

Möte med Länsstyrelsen i Skåne

Den 13 mars   har Somaliland förening haft möte med länsstyrelsen om nyanländas etablering i samhället. Föreningen har berättat om hur projektet Tryggare uppväxt i Sverige går och hur vi stödjer nyanlända somaliska barnfamiljer att komma in samhället. Eftersom nyanlända barnfamiljer har ökat de senaste åren pga. familjeanknytning är det extra viktigt att underlätta familjerna att hitta rätt i svenska samhället, erbjuda de utbildningar som till exempel föräldrautbildning, brandsäkerhetsutbildning, arbetsmarknadsinsatser mm. Mötet diskuterades också om ensamkommande barns situation och hur man skulle skapa bättre förutsättningar och möjligheter för dem. Senare har vi medverkat en intervju om rapport kring arbetet med Samhälls- och hälsokommunikation.img_2161

Diskussionsforum för nyanlända ungdomar – god hälsa och aktiv fritid.

Diskussionsforum för nyanlända ungdomar om god hälsa och aktiv fritid.  17 nyanlända somaliska ungdomar diskuterade om sambandet mellan god hälsa och aktiv fritid. Ungdomarna diskuterade också om sina fritidsintressen och delade erfarenheter.mms_20150118_222858

Utbildning om brandsäkerhet och hjärt- och lungräddning

Den 5 mars 2015 har Somaliland förening i Malmö i samarbete med Räddningstjänsten Syd anordnat en utbildningsdag om brandsäkerhet och Hjärt- och lungräddning för nyanlända somalier. Syftet med utbildningen var att nyanlända somalier lär sig om grundläggande information om brandsäkerhet och öka deras medvetenhet om risker med brand i bostaden samt hur brandsäkerheten kan öka i det egna hemmet. Deltagarna i utbildningen fick lära sig om vikten av brandsäkerhet och brandvarnare är, hur man förebygger brand samt hur man släcker eld. En annan del av utbildningen var hur man räddar med hjärt-lungräddningn där deltagarna fick kunskap om hjärt- och lungräddning. Dagen har varit mycket lärorik och deltagabrandsakerhet_2

Möte med Rädda Barnen

Den 3-mars 2015 har Somaliland förening och Rädda barnen haft ett möte om hur vi skulle samarbeta med att förbättra och skapa bättre förutsättningar och möjligheter för ensamkommande barn i Malmö som placerats EBO/familjehem.mote_med_radda_barnen

Utbildning om föräldrautveckling på ABF

Utbildning om föräldrautveckling på ABF Malmö den 4 feb. 2015. Utbildningen riktar sig mot nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne och ligger fokus på viktiga områden för både barn och föräldrar, som t.ex. förskola, grundskola, fritid för barn och ungdomar, att vara förälder i Sverige samt föräldraroll och barnuppfostran.faraldrautbilning_pa_abf