Hjälper föreningen med projektansökningar, samarbete med myndigheter, universitet etc.