Om oss

Somalilands Förening i Malmö
Föreningens fullständiga namn är: Somalilands Förening i Malmö. Förkortas SLS. Det är en ideell förening som bildades 1997.
Den grundades av folk från den del av Somalia som heter Somaliland, sedan 1991 en autonom stat i norra Somalia. Republiken Somaliland förklarade sig självständigt efter att Siad Barre störtades och centralregeringen kollapsade.
Föreningen är öppen för alla somalier. Oavsett vilken region i Somalia man kommer ifrån är somalier ett folk med samma språk och religion och med en gemensam dröm om fred och frihet. I föreningen finner man därför inte bara somalier från Somaliland men också från Puntland och södra Somalia. Föreningen arbetar för att att somalier ska integreras i Sverige och bli en självklar del av samhället.
Somalier kom till Sverige för att söka skydd från det kaos som länge rått i vårt forna hemland. Även om många bär på längtan att återvända inser vi att vi kommer att bli kvar i Sverige. Vi vill verka för att nyanlända ska förstå det svenska samhället och få en så smidig ingång i samhället som möjligt. Vår målsättning är också att arbeta för ökad kunskap bland svenskar om den somaliska folket och vår kultur. I föreningen arbetar både svenskar och somalier.
Somalilands Förening i Malmö har som målsättning att:
 • Främja samverkan för integration i det svenska samhället
 • Främja ungdomarnas delaktighet i samhället
 • Främja jämlikhet mellan kvinnor och män
 • Ordna fritidsverksamhet, idrott, motion och rekreation för barn och ungdomar
 • Öka barns, ungdomars och vuxnas psykiska välbefinnande
 • Främja möjligheterna till delaktighet för personer med funktionshinder
 • Aktivt medverka till arbete och egen försörjning bland somalier
 • Samarbeta med svenska och andra etniska föreningar i Malmö
 • Främja somaliska barn och lära dem deras kultur och modersmål
 • Företräda sina medlemmar inför myndigheter och kommuner och via dessa kontakter arbeta för att lösa sina medlemmars problem
 • Motverka alla slag av droger såsom kat
 • Ordna kurser och studiecirklar genom studieförbund