Från Rosengård till Rosenbad

FRTR

Från Rosengård till Rosenbad

”Do vätt, om man e blatte dä ärr micke svarare få jabb. Man diskrimineras, do vätt.”
Många unga som bor i områden som Rosengård, Hjällbo, Rinkeby växer upp med en bild av Sverige som ett land som diskriminerar dem med invandrarbakgrund. Är den bilden sann?
Kanske till viss del. Men i stort: NEJ! I projektet ”Från Rosengård till Rosenbad” vill vi visa på de möjligheter som finns i landet Sverige. Mängder med människor från Irak, Somalia, Pakistan, Grekland, Iran och många andra länder lyckas väl här i Sverige. Men det är klart att det är tuffare för en familj som bara bott i Sverige i kanske 15 år än för den som bott här i generationer.
Om man ska komma någonstans i livet krävs kontakter. I vårt projekt vill vi öppna åtminstone några dörrar in i det etablerade samhället. Vi låter de unga träffa dem som har makt, politiker, tjänstemän, journalister. Och vi låter de unga ställa sina egna frågor till dem.
I projektet arbetar vi med den journalistiska metoden. Vi utrustar ungdomarna med stillbildskamera, filmkamera, penna och block. Och arrangerar träffar och intervjutillfällen med personer som unga med invandrarbakgrund inte självklart annars möter. Vi möter människorna med makt.
Syftet är att öka invandrarungdomars deltagande i samhälle. Om man har föräldrar som är nya i landet har man inte tillgång till det kontaktnät som andra svenskar har. Från Rosengård till Rosenbad-projektet vill öppna dörrar in i samhället till den unga generation i Malmö som har invandrarbakgrund.
Från Rosengård till Rosenbad drivs av Somaliland Föreningen i Malmö i samarbete med Malmö Stad. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Det riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 och pågår under tre år. På projektbloggen kan man följa oss.
[row class=”row-fluid”]
[col class=”span6″]RRRRRRRRR[/col]
[col class=”span6″][/col]
[/row]