Future 4 Life- and Health

Projektets syfte
Ungdomarna i “Ung i Sommar” i Somalilands Förening har fått i uppdrag att göra en spontanundersökning bland ungdomar i 13-24 års åldern, som bor i Rosengård. På ett fastställt frågeformulär har de ställt ett antal frågor om ungdomarnas medlemsskap i någon förening, om de inte är det, skulle de i så fall vilja gå med i en förening och i så fall vilken.
Precis som i projektet “Drop out & Get in” låter vi ungdomar möta ungdomar. Ungdomar, som genom sommarjobbet fått uppleva föreningsverksamhet från insidan kan förmedla sina egna intryck av att föreningslivet. Vi tror det är ett framgångsrikt koncept.
Under projektet ska vi visa ungdomarna fördelar med att vara föreningsansluten och aktiv föreningsmedlem. Genom att engagera sig i en samhällsfråga blir man en del av civilsamhället och lär sig de demoratiska spelreglerna, något man har stor nytta av i arbetslivet.
De erfarenheter vi gjort beträffande metoden i projektet “Drop out & Get in” på Ungdomsstyrelsens tema Unga som varken studerar eller arbetar kan på viktiga punkter överföras på det nu planerade projektet med engagemangsguider. Det gäller t ex rekryteringen av ungdomar som ska jobba i projektet, struktur och innehåll i projektets genomförande och spridningen av våra resultat.
Metod
Metoden är att utbilda engagemangsguider efter modellen med ungdomsambassadörer i projektet “Drop out & Get in”. Engagemangsguiderna ska bedriva uppsökande verksamhet på bland annat fritidsgårdar, mötesplatser och skolor.
Projektet kommer att rekrytera två ungdomar åt gången att bli engagemangsguider. Var och en av engagemangsguiderna kan rekrytera och motivera 60 ungdomar, d v s 120 ungdomar, under 6 månaders tid. Därefter tar vi in två nya ungdomar, som utbildas att ta hand om ungdomar som ska ledas in i föreningslivet. Sammantaget kan de fyra engagemangsguiderna rekrytera omkring 240 ungdomar till olika föreningar.
Rekryteringen av engagemangsguider är mycket viktig. Som engagemangsguide ska man vara omkring 25 år och gilla att jobba med något yngre ungdomar än sig själv. Man ska vara ordhållig, uthållig, entusiastisk, rättvis, ha humor, vara positiv och överhuvudtaget vara en god förebild för ungdomar.
Projektet ska ge engagemangsguiderna en kortare utbildning i hur man tar kontakt med främmande personer och motiverar dem till att fortsätta i projektet.
Engagemangsguiderna ska också få utbildning i hur man startar en förening. Likaså ska de få lära sig vad som krävs av de olika funktionärerna i en förening; ordförande, sekreterare och kassör och hur en förening drivs.
Det finns drygt 500 föreningar i Malmö. Projektet väljer ut de föreningar som matchar ungdomarnas önskemål enligt vår mini-undersökning och anordnar prov-på-aktiviteter i dessa föreningar.
Meningen är att ungdomarna ska välja att gå med i någon av föreningarna.
Ungdomar som inte är vana vid föreningsliv kan behöva en mentor i en förening som stöd för att komma igång.