Kultur projekt

Kulturdagsbild 2Vi ordnade en somalisk kulturdag Projektbeskrivning för Somalisk kulturdag för att visa Malmöborna Somaliska kulturskatter.
Bakgrund
Under arbetet med ett EU-projekt sökte föreningen kontakt med Malmö Kulturstöd och Kjell Hansson och diskuterade hur ska föreningen kan anordna en kulturdag för att visa malmöborna somaliska kulturskatter. Föreningen tänkte sig en dag omkring den 21 maj 2005. Det ledde i sin tur till kontakt med Michael Rosdahl, Folkets Park. Där hade man redan bestämt 21 och eventuellt den 22 maj som mångkulturell kulturdag. Så föreningen tog chansen att göra en intresseanmälan.
Syfte
Eftersom Malmö stad är mångkulturell vill Somaliska föreningen väcka intresse för sin kultur. Den här dagen vill föreningen ta tillfället i akt att börja skapa en positiv bild av somalierna i Malmö med förhoppning att malmöborna tar till sig den bilden.
Målgrupp
Malmöborna.
Aktiviteter
Dagens inleds med somalisk musik. Därefter guidas besökarna till ett traditionellt somaliskt hus. Där finns en utställning med somaliska hantverk, konstverk, kläder, m m. I dagen ingår också uppläsning av somaliska sagor på svenska. Besökarna har möjligheter ställa frågor poeten/författaren.
Till den här dagen kommer det också att finnas ett program.
Tidsplan
Planeringsarbetet startade sista veckan i januari i år med att leta lokal, planera aktiviteter, samla in kulturföremål till utställningen, söka medverkande, utarbetande av information, m m.
Datum för evenemanget
Arrangemanget sker på samma dag/ar som Folkets Parks Kulturkarneval d v s den 21/22 maj 2005.
Sökande förening:
Somalilands Förening i Malmö
Organisationsnummer: 84 65 01 – 1586
Box 180 11
200 32 MALMÖ
Besöksadress: Hårdsväg 56
Tel 040 – 60 50 255
Mobiltel: 070 – 46 02 681