Läxhjälp

Läxhjälp

 

 

 

 [table id=4 /]

 

 

Bakgrunden


Somaliska barn som föddes under kriget fick inte rätt pedagogisk undervisning. Därför växte de upp och har varit med om krig och förföljelse. Den enda möjligheten några av dem hade var så kallade privatskolor, som undervisade i skuggan av träd. Många av dessa barn hamnade i Malmö. Dessa barn kan inte klara den svenska skolan på grund av brist på nödvändigt stöd, som skulle ha motiverat barnen i början. Idag är många somaliska elever underkända i grundskolan på grund av att de inte fick jämförbar undervisning i sitt hemland. Det är självklart att ungdomar som har svårighet i skolan lätt kan lockas att använda tobak och
[col class=”span6″]När Somalilands Förening såg det här problemet och behovet började föreningen anordna läxhjälp, för ca 5 år sedan, tillsammans med Svenska kyrkan och Rädda Barnen och andra frivilliga föreningsmedlemmar. Hittills har föreningen nått ut till omkring 600 barn i skolåldern.  Läxhjälpen omfattar två timmar tisdagar och torsdagar. Ämnena är främst svenska, engelska och matematik. Dessutom ska läxhjälpen stödja barn med läs- och skrivsvårigheter.[/col]

  Målgruppen Läxhjälpen är inriktad på Somaliska skolbarn i Malmö därför att dessa elever är i stort  behov av hjälp i undervisningen. Läxhjälpen ska bedrivas i föreningens lokaler. Alla bar och ungdomar ska deltaga i läxhjälpen för att de ska utvecklas normalt och kunna fungera bra såväl i skoaln som i samhället.

Eleverna delas i tre grupper:

Grupp 1: barn från åk 1-5

Grupp 2: ungdomar från åk 6-9

Grupp 3: ungdomar på gymnasienivå

Bar och ungdomar som går på läxhjälpen har också möjlighet att deltaga i andra fritidsaktiviteter i föreningslokalen. Läxhjälpen ska ledas av utbildade lärare och andra frivilliga kompetenta föräldrar. Syfte Syftet med läxhjälpen är att hjälpa barn och ungdomar att lyckas i skolan. Det gäller framförallt barn och ungdomar till föräldrar som är analfabeter. Det är svårt för dessa föräldrar att själva ta ansvar för att deras barns skolplikt. Därför anordnar föreningen olika studiecirklar för att främja även föräldrarnas kunskapsnivå. img_5238