Läxhjälp

Läxhjälp

 

 

 

[table “4” not found /]

Bakgrunden

Somalilands förening i Malmö har drivit läxhjälpverksamhet i flera år och har hjälpt många elever att höja sina betyg och klara sig av skolans kunskapskrav. Föreningen har i många år stöttat resurssvaga elever som bor i utsatta stadsdelsområden i Malmö och har fått uppmärksamhet från Malmö Stads Grundskolenämnden och Fritidsförvaltningen, vilket ledde till att föreningen fått utmärkelsen Åretsförening 2014.

Föreningens läxhjälpverksamhet är specialiserade att hjälpa och stödja eleverna som bor i utsatta stadsdelsområde i Malmö som har svårt att klara av skolans uppsatta kunskapskrav. Eleverna får läxhjälp och stöd i det löpande skolarbete samt stärka elevernas förmåga att långsiktigt ta ansvar för sina kunskapsutvecklingar. Vi erbjuder eleverna handledning samtidigt följer upp elevens kunskapsutveckling genom att följa med (förutsätt att föräldrarnas godkännande) till utvecklingssamtalen.

Föreningens läxhjälpverksamhet är väletablerade och har många kompetenta och erfarna läxhjälpare. Läxhjälpverksamheten är också välorganiserade där varje elev får pedagogiskt stöd om läxhjälp samt motivation och framtidstro. Läxhjälpverksamheten är individuell, det innebär att varje elev får individuellt stöd i sin egen takt vilket gör eleverna att bli motiverade och fortsätta ta del av vår läxhjälpverksamhet. Vi erbjuder eleverna en bra studiemiljö som eleverna känner sig trygga i. Vårt mål är att stärka elevernas förmåga att klara sig skolans kunskapskrav genom att erbjuda läxhjälp och motivera varje elev att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Somaliland föreningens läxhjälpverksamhet riktar sig elever som läser grund- och gymnasieskolan och är öppen för alla elever som vill delta i vår läxhjälpverksamhet.

 

Eleverna delas i tre grupper:

Grupp 1: barn från åk 1-5

Grupp 2: ungdomar från åk 6-9

Grupp 3: ungdomar på gymnasienivå

Bar och ungdomar som går på läxhjälpen har också möjlighet att deltaga i andra fritidsaktiviteter i föreningslokalen. Läxhjälpen ska ledas av utbildade lärare och andra frivilliga kompetenta läxhjälpare.

img_5238