Musikprojekt

I föreningens regi och med hjälp av pengar från Allmänna Arvsfonden arbetade vi för något år sedan med ett musikprojekt med musikintresserade ungdomar, som bland annat resulterade i den video som finns på projektets sida.
Projektnamn: Musikskapande projekt av och med somaliska ungdomar.
Projektägare: Somalilands Förening i Malmö
 
Projektid
Vi ungdomar planerar nu att i samarbete med artister, konstnärer, andra föreningar och organisationer att skapa möjligheter att bilda en grupp där vi kan uttrycka oss musikaliskt. Vi vill lära oss att formulera budskap ur vår egen vardag och hitta en musikalisk form för budskapet, t ex att rappa en text vi själva skrivit och lära oss framföra den inför publik.
Målgrupp
Målgruppen är somaliska och svenska ungdomar i åldern 17-25 år, både manliga och kvinnliga deltagare. Många av oss är idag arbetslösa och saknar meningsfull sysselsättning. Antalet ungdomar, som ska delta i projektet kan vara omkring 20, fördelad på två grupper.
Mål
Vi vill få möjlighet att utveckla oss själva i musiken, skriva vår egen musik, göra framträdanden och synas genom egen hemsida.
Projektgruppens arbete
Handledare och vi ungdomar ska tillsammans planera musikaktiviteten. Handledaren ansvarar för musikteori och handleder i textskapandet, rappad text, inspelning på DVD och framträdanden.