sommar kommer Somaliland förening att ta emot 50 ungdomar i högstadie- och gymnasieålder från hela Malmö. Vi kommer att erbjuda ungdomarna en spännande arbetsplats och ge dem en bra första kontakt med arbetslivet och verktyg för att göra egna studie- och yrkesval. Arbetsuppgifterna består av allt ifrån miljöarbete, studiebesök. Projektet Va med och påverka vänder sig till barn och ungdomar från Malmös resurssvaga områden med fokus på stadsdelsområden Öster, Söder och Innerstaden. Målet är att stärka ungdomarnas tillit och syn på såväl samhället som på sig själva. Ett annat mål är att genom organisering ge dem möjlighet att utveckla sin kreativitet och prova på sina kompetenser för att på så sätt påverka både sin egen situation och samhället i stort. Projektet kommer att använda sig av kamratskap där integration börjar på individnivå, hjälpsamhet, meningsfulla fritidsaktiviteter samt god kontakt med Malmö stad, landstinget och andra organisationer som verkar för samhället.

[foogallery id=”2092″]