17 av föreningens ungdomar i projektet Va med och påverka har varit i Stockholm under några dagar. Där träffade de, på Utbildningsdepartementet, Gymnasie- och kunskapslyftsminister. De besökte dessutom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Riksdagen och ledamoten Sutan Kayhan (s), liksom projektets finansiär av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.