Tryggare uppväxt i Sverige

Tryggare uppväxt i Sverige – utbildning och stöd för nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne

 

Syftet med projektet är att stärka nyanlända somaliska föräldrar i deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn en så trygg och begriplig tillvaro som möjligt.Syftet med projektet

Målgrupp:

Projektets målgrupp är nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne. Projektets primära målgrupp är nyanlända barn och ungdomar mellan 0-18 år gamla, sekundära målgruppen är föräldrarna till dessa barn som projektet vill förstärka deras föräldraroll så att de kan ge en trygg uppväxt till sina barn.

Målsättning

Det övergripande målet är att 210 nyanlända Somaliska barnfamiljer (ca 1260 personer) i Skåne ska få verktyg att förstå och bemötta sina barn bättre. Detta ska uppnås genom heltäckande och hållbar samhällsinformation som skall främja stärkt föräldraskap och leda till ökad självständighet samtidigt som den förebygger utanförskap. Detta kunskapsverktyg skulle i sin tur bidra till bättre uppväxtvillkor och trygghet för deras barn och ungdomar i Sverige.

 

Projektet drivs av Somaliland förening i Malmö

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden

Somaliland Förenings logo

Tryggare uppväxt i Sverige

Alla barn i Sverige har rätt till en trygg uppväxt